Påskemysterium

Påskemysterium: Geir Ekre er myrda! Kva har skjedd!??

Innovasjonscamp i Seljord

Tirsdag 21. og onsdag 22. var det annerledes dager på skolen i Seljord. Ungt entreprenørskap overtok styringa for 1. og 2. klassene våre og kjørte et flott opplegg med Google- innovasjonscamp.

Nye heimesider

Velkommen til Vest-Telemark vidaregåande skule sine nye heimesider

Skulen er på Facebook

Raskt oppdaterte nyhende finn du på facebooksidene våre