Innovasjonscamp i Seljord

Tirsdag 21. og onsdag 22. var det annerledes dager på skolen i Seljord. Ungt entreprenørskap overtok styringa for 1. og 2. klassene våre og kjørte et flott opplegg med Google- innovasjonscamp.

Nye heimesider

Velkommen til Vest-Telemark vidaregåande skule sine nye heimesider

Skulen er på Facebook

Raskt oppdaterte nyhende finn du på facebooksidene våre

Best i fylket

Kunnskapsdepartementet si måling, som vart publisert 11. april 2016, syner at Vest-Telemark vidaregåande er best i Telemark i den samla måleindikatoren for dei vidaregåande skulane i landet. Vi kjem til og med på delt 5.plass i landet.

Det er me mektig stolte av.