Top menu


Side menu


Vaksenopplæringa

Karl

Ved Vest-Telemark ressurssenter. For nærare informasjon klikk fanen "Skuletilbod" eller ring tlf. 35 91 97 00.

Rådgjevar

139

Rådgjevar Per Stordrange hjelper deg med alle spørsmål om utdanning.

Kontoret finn du i gangen ned mot TIP-avdelinga.

PC-ordning

1698

Elevane våre får utdelt berbar PC til bruk i undervisninga.

Alarmtelefon 116111

Blå fjell

Den landsdekkjande alarmtelefonen for barn og unge er ein gratis naudtelefon som er open når kontora til barneverntenesta er stengt.

Førarkort snøskuter

Scootertur

Link til skjema for påmelding finn du under fanen "Prosjekt" og "Snøskuterkurs," eller du kontaktar skulen
tlf.35 91 97 00 mob. 90 18 43 82

Utstyrstipend

4
Alle elevar med ungdomsrett har rett til utstyrsstipend, men må sende søknad for å få det.

Søk på vigo.no eller på lanekassen.no

Les om rettane dine under fanen "Nyttig"

 


forsidebilde

Nyhende

Vasslekkasje i Seljord

31. oktober 2016: Grunna vasslekkasje og mangel på vatn er alle elevane i Seljord sende heim frå skulen. Ein reknar med at vatnet er tilbake som normalt tysdag 1. november.31. oktober 2016 kl. 18.34: Vatnet er på plass att. Vanleg skule frå tysdag 1. november.

Elevundersøkinga

Alle skular er pålagt å gjennomføre elevundersøkinga kvar haust. I år vil den i all hovudsak gå føre seg i veke 42.Vil du vite meir om undersøkinga? Sjekk udanningsdirektoratet sine sider.

Kartleggingsprøver i vidaregåande opplæring

Velkommen til nytt skuleår!Med nytt skuleår kjem også behovet for å lage gode planar og legge til rette for ei god utvikling hos den einskilde elev. Blant mange andre tiltak nyttar skulen seg av kartleggingsprøver, for å finne ut korleis me best skal tilrettelegge undervisninga. Som tidlegare vil me nytte oss av tre ulike prøver; ei i lesing, e...

Skulestart er måndag 15. august

Velkommen til første skuledag, måndag 15. august kl. 8.30 i kantina på Dalen og på plassen utanfor skulen i Seljord.

No kan du søkje om støtte frå Lånekassen

Søk så tidleg som mogleg

ElevPCar i Seljord

Elevar som har avslutta skulegang i Seljord, og som skal behalde PCen sin, kan hente denne på skulen i veke 31.

Digital signatur i lånekassen

Nytt om signering av avtale om støtte for elevar under 18 år  Frå neste undervisningsår (2016–2017) kan foreldre til elevar under 18 år få vedtaket om støtte elektronisk og signere digitalt på vegne av barnet. Elevane skal ikkje lenger signere for stipend, men må framleis signere avtalen dersom dei får lån. Klikk her for meir informasjon om kva...

Best i fylket

Kunnskapsdepartementet si måling, som vart publisert 11. april 2016, syner at Vest-Telemark vidaregåande er best i Telemark i den samla måleindikatoren for dei vidaregåande skulane i landet. Vi kjem til og med på delt 5.plass i landet.Det er me mektig stolte av.

Galleri

Sist publiserte artiklar