Top menu


Side menu


Vaksenopplæringa

Karl

Ved Vest-Telemark ressurssenter. For nærare informasjon klikk fanen "Skuletilbod" eller ring tlf. 35 91 97 00.

Rådgjevar

139

Rådgjevar Per Stordrange hjelper deg med alle spørsmål om utdanning.

Kontoret finn du i gangen ned mot TIP-avdelinga.

PC-ordning

1698

Elevane våre får utdelt berbar PC til bruk i undervisninga.

Alarmtelefon 116111

Blå fjell

Den landsdekkjande alarmtelefonen for barn og unge er ein gratis naudtelefon som er open når kontora til barneverntenesta er stengt.

Førarkort snøskuter

Scootertur

Link til skjema for påmelding finn du under fanen "Prosjekt" og "Snøskuterkurs," eller du kontaktar skulen
tlf.35 91 97 00 mob. 90 18 43 82

Utstyrstipend

4
Alle elevar med ungdomsrett har rett til utstyrsstipend, men må sende søknad for å få det.

Søk på vigo.no eller på lanekassen.no

Les om rettane dine under fanen "Nyttig"

 


forsidebilde

Nyhende

Stenging av Eidsborgberget - Konsekvensar for skuleskyss

Som følge av raset i Eidsborgberget, er følgjande melding lagt ut frå busselskapet:

Elevundersøkinga hausten 2015

Elevundersøkinga for 2015 vert gjennomført i veke 47.

Nyttig om kommunevalet 2014

Kommunevalet nærmar seg, og også Vest-Telemark vidaregåande skule ser det som viktig at elevane får god informasjon og kunnskap om dette.

Blikjent-dagar i Seljord og på Dalen

Velkomen til nytt skuleår! Me er glade for å ha deg som elev!

Kartleggingsprøver i vidaregåande skule

Velkommen til nytt skuleår!Med nytt skuleår kjem også behovet for å lage gode planar og legge til rette for ei god utvikling hos den einskilde elev. Blant mange andre tiltak nyttar skulen seg av kartleggingsprøver, for å finne ut korleis me best skal tilrettelegge undervisninga. Som tidlegare vil me nytte oss av tre ulike prøver; ei i lesing, e...

Velkommen til nytt skuleår!

Fyrste skuledag for elevane er måndag 17. august.

God sumar til alle saman!

Tusen takk for eit flott skuleår!Me minnar om at fyrste skuledag for elevane er måndag 17. august. Skuleruta for kommande skuleår finn du her.Lærarane startar skuleåret 12. august, med tre planleggingsdagar. Leiinga ved skulen nyttar høvet til å takke for innsatsen dette skuleåret, og ynskjer alle elevar og tilsette ein retteleg fin sumar!

Ny informasjon frå Lånekassen

Me har laga ei eiga side for informasjon som kjem frå Lånekassen: http://www.vest-telemark.vgs.no/Nyttig/Laanekassen . Her legg me det me får spesifikt beskjed om å informere elevar om. Elles finn du alt du treng å vite om Lånekassen på deira eigne nettsider: lanekassen.no

Galleri

Sist publiserte artiklar