Har du mottatt faktura for leasing-pc?

Heretter sendes fakturaen ut digitalt til alle elever, eller til foresatte for elever som er under 18 år. Fakturaen vil komme som eFaktura, i digital postkasse, på epost eller som brev i posten og skal betales på vanlig måte.

Infoskjermen på mobilen

Ved å laste ned "Infoskjermen GO" til mobilen din, kan du følgje med på kva som til ei kvar tid kjem opp på infoskjermen på skulen. 

Kode for skjermen på Dalen er: WYSA96

Kode for skjermen i Seljord er: 89MABC

Nytt i år: No kan du få ein infoskjerm med mykje meir og utfyllande innhald. I tillegg til det du finn på infoskjermen i gangen på skulen har vi laga ein infoskjerm berre til mobil, og her kan du finne fleire saker og meir utfyllande informasjon. denne informasjonen vert også liggande lengre enn på den andre skjermen. 

Kode for mobilskjermen er : BNKDSH

Velkommen til Vest-Telemark vidaregåande skule

Her er videoen som viser kva me held på med på skulen vår.

Velkommen til oss! 

 

Toppidrettsstipend 2019

Se mer informasjon om søknadsordningen her: